Communivator

Communivator.nl activeert gedeelde interesses en neemt vernieuwende initiatieven voor de Twentse maakindustrie, logistiek en toerisme in en buiten Noordoost-Nederland.

Bekendste communivator is Bas Wolters, professional in het verbinden van onder meer ondernemend Twente, tevens initiatiefnemer van communivator.nl. Doel van elke communivator is ondernemende mensen bij elkaar te brengen, te verbinden en te activeren om gemeenschappelijke belangen en zakelijke banden te versterken, succesvoller te zijn.

Transparante communicatie, persoonlijke aandacht, collectieve betrokkenheid en een actieve rol binnen verschillende netwerkorganisaties creëert openheid en heldere beeldvorming. De vaart komt er pas echt in door de passie, het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de communivator, op weg naar een hightech toekomst. Zo ontstaan tal van verbindingen, dwarsverbanden en netwerken in de maakindustrie en de maatschappelijke omgeving. Kortom: de communivator schept doelgerichte mogelijkheden om in direct contact te komen met Twentse ondernemers en hun bedrijven, binnen en buiten Noordoost-Nederland.

Kijk over grenzen heen, want het platform communivator.nl biedt tal van pijlers voor een voortvarende toekomst:

  • Vermenigvuldigen door te delen:
    plaats zakelijke ontwikkelingen in perspectief door nuttige en interessante informatie te delen.
  • Samenwerken is het nieuwe concurreren:
    interactiviteit en interactie leiden tot effectievere persoonlijke contacten en hechtere samenwerking.
  • Netwerken is net werken:
    verbind mensen door hun netwerken te verbinden.

Word ook communivator en sluit je aan bij dit groeiende stelsel van netwerken, deel jouw zakelijke visie, passie en successen! Bouw mee aan de toekomst van de Twentse maakindustrie in (inter)nationaal perspectief. Er zal een wereld voor je open gaan.

Check nieuwe VLOGS op YouTube

Social media = kennis en nieuws delen

Newsfeeds, vlogs, blogs, foto's en video's maken het interessant om te volgen, te reageren en steeds terug te komen. De communivator betekent veel voor organisatie en individu. De basis is altijd verbinding leggen en synergie creëren. De wijze waarop dit ontstaat kan op diverse manieren. De ene keer door als presentator bij te dragen aan de ontwikkeling van technologisch Twente, de andere keer door heel concreet aan te sturen op een samenwerking tussen ondernemers. Neem contact op met Bas Wolters om de mogelijkheden te bespreken.

Verbind met Bas op LinkedIn YouTube

Copyright © 2016 - Bas Wolters